Ulmer attorneys Georgia Hatzis, David Meyer, Anastasia Tonello, and Blaine Doyle were promoted for 2023.